Geen posts.
Geen posts.

Situatie

Ik heb een mondelinge presentatie gegeven aan studenten van De Rooi Pannen afdeling toerisme en Recreatie. Daarbij heb ik gebruik gemaakt van powerpoint om de presentatie beter toe te lichten. Doormiddel van mondelinge communicatie heb ik studenten duidelijk gemaakt wat een HBO opleiding inhoudt en wat het verschil is met MBO. Tevens heb ik ook vragen beantwoord, een van de vragen die studenten stelde ging over het aantal uur per dag dat je met school bezig bent.

Taken

Mijn taak was om studenten doormiddel van mondelinge communicatie te informeren over het verschil tussen MBO en HBO. Daarbij heb ik eigen ervaringen gebruikt, het feit dat ik op de zelfde school en opleiding heb gezeten voor mijn HBO studie speelde in positieve zin mee. Zo kon ik een nog betere uitleg geven.

Actie

Op de Vraag die gesteld werd, hoeveel uur per dag ben je kwijt aan school heb ik eerst een weder vraag naar de student in kwestie gesteld. Ik vroeg namelijk aan haar, hoeveel uur ben jij bezig met je huiswerk. Ze zij dat ze buiten de lessen om 1 uur per dag kwijt was per dag voor school. Ik heb haar toen verteld dat je op het HBO veel meer tijd kwijt was, maar dit kan je zelf invullen. Tevens heb ik ook aangegeven dat niet heel het jaar druk is, maar bepaalde periodes vooral. Maar ik heb haar wel laten weten dat ze toch wel meer tijd aan school zal moeten gaan besteden. Ik vroeg na mijn antwoord of ik haar vraag voldoende beantwoord had. Dit was het geval.

Resultaat

Het resultaat was zeer positief, studenten waren na de presentatie naar mij toegekomen om te zeggen dat ze het fijn vonden om van HBO studenten te horen hoe het is om een HBO opleiding te doen. Dit kwam vooral omdat ze bij andere presentaties alleen maar positieve verhalen hoorde. Ik heb ze gewezen op zowel de positieve kanten maar ook de negatieve kanten van het HBO uit eigen ervaring.

Terugkoppeling

Ik zou op het gebied van mondelinge communicatie niks veranderen. Ik had namelijk het gevoel dat alles duidelijk was voor zowel student als docent.